Privacybeleid Inner Light

In het kader van mijn dienst­verlening verwerk ik jouw persoons­gegevens in overeen­stemming met de  AVG  privacy­regels. Deze privacy­verklaring informeert je over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga en welke rechten jij hebt.

Persoonsgegevens

Inner Light verwerkt persoons­gegevens die je zelf verstrekt via e‑mail, telefoon, mondeling of op andere wijze.
Het betreft de volgende persoons­gegevens:

  • Naam
  • Geboortedatum 
  • Adres
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer

Jouw persoonsgegevens worden op basis van jouw toestemming of, indien van toepassing, in het kader van de uitvoering van een tussen ons gesloten overeenkomst verwerkt. Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld door Inner Light, tenzij je hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft of een wettelijke bepaling hiertoe verplicht.

Doeleinden

Inner Light gebruikt jouw persoons­gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het opnemen en onderhouden van contact.
  • Het informeren over activiteiten (incl. optie geen mail meer te willen ontvangen).
  • Inschrijving voor een workshop.
  • Het opstellen van een dienstverleningsovereenkomst.
  • Facturering van geboden dienstverlening. 

Bewaartermijn

Inner Light zal jouw persoons­gegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor bovengenoemde doeleinden. Bepaalde gegevens dienen langer bewaard worden in het kader van wettelijke bewaar­plichten. Persoonsgegevens vermeld op een factuur dienen zeven jaar bewaard te worden vanwege belasting­wetgeving. Na deze periode worden de facturen met jouw persoonsgegevens vernietigt. Persoonsgegevens in het traject­dossier worden vijftien jaar bewaard op basis van de Wet op de Behandelovereenkomst (WGBO). Na afloop van het bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens door Inner Light vernietigt. Ze mogen alleen na jouw schriftelijke verzoek eerder verwijderd worden.

Rechten 

Je hebt recht op inzage in je persoons­gegevens. Dit kun je kenbaar maken tijdens een sessie of door een schriftelijk verzoek in te dienen via info@innerlightbyeve.nl. Hierna ontvang je binnen twee weken een overzicht van je persoons­gegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kun je ver­zoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Bij een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact opnemen via info@innerlightbyeve.nl. Mocht dit niet voor de gewenste oplossing zorgen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.